Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi struktuur

Formaalõpe

Üldharidusosakond

*

Päevane õpe

*

Õhtune õpe

*

E-õpe

*

Kombineeritud õpe

*

Üksikaine õpe

*

Eksternõpe

Õpiabiosakond

Merendusosakond

Mitteformaalõpe

Rahvaülikool

*

Eesti keele õpe muulastele

*

Kogemuskoolituste kursused

*

Töötute koolitus

*

Keeltekursused

*

Erinevad täiendõppekursused

Hoolekogu

KTG-s töötab hoolekogu järgmises kooseisus

*

Tiina Sink - õppijate esindaja

*

Triin Meekler - vilistlaste esindaja

*

Kaja Lempu - vilistlaste esindaja

*

Helen Ilmast - vilistlaste esindaja

*

Kadri Markus - õppenõukogu esindaja

*

Aire Vaga - õppenõukogu esindaja

*

Marina Niils - kooli toetava organisatsiooni esindaja

*

Monika Sarapuu - kooli toetava organisatsiooni esindaja

*

Tiit Rettau - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Õppijate saadikud

Õppijate Saadik - kes Sa oled?

*

Õppijate saadik on vabatahtlik, kes pakub kaasõppijatele tuge, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega.

*

Õppijate saadik oskab olla heaks kuulajaks ja nõustajaks ning vajadusel õigete kontaktide vahendajaks. Ta on inspireeriv eeskuju teistele ja tema teod ning käitumine innustavad kaasõppijaid.

*

Õppijate saadikute tegevuse eesmärk on toetada õppijate toimetulekut, mille tulemusena väheneb õppijate koolist väljalangemine.

Saadikuga saab ühendust KTG huvijuhi kaudu aadressil liana@ktg.edu.ee

Tasulised teenused

Tasulised õpiabi individuaaltunnid erinevates õppeainetes (12€/tund) ajavahemikus september-aprill

Registreerimine aadressil sekretar@ktg.edu.ee või telefonil +372 455 5051

Eesti keele õpe muulastele

*

Individuaaltund 18.75€/tund.

*

Grupitund (2 õppijat grupis) 10€/õppija.

*

Grupitund (3-4 õppijat grupis) 8€/õppija.

*

Grupitund (5 ja enam õppijat grupis) 7€/õppija.

*

Keeleõppe kursus (maht 80 tundi) 1500€.

Ruumide rent

*

Klassiruumides (8 eur/tund) on 25-30 kohta, projektor, tahvel, ekraan ja internetiühendusega arvuti.

*

Koolitusklassis (10 eur/tund) on 30 kohta, projektor, ekraan, puutetundlik tahvel ja internetiühendusega arvuti.

*

Arvutiklassis (12 eur/tund) on 15 töökohta ja 30 kohta, projektor ja ekraan.

*

Saal (9-15 eur/tund).

*

Soovi korral võimalus tellida kohvipaus ja lõuna kooli kohvikus.

*

Arvestades ürituse iseloomu, sihtgruppi, toimumise aega ja kesvust on võimalik hinnas kokku leppida.

Lisainfo aadressil sekretar@ktg.edu.ee või telefonil +372 455 5051

Intervjuu Kadi Raadios