Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium - mittestatsionaarse õppega põhikool ja gümnaasium täiskasvanud õppijale. Lisaks pakume tasulisi järeleaitamistunde ja riigieksamikursuseid ning täiskasvanute täiendõpet.

Kooli allüksusena töötab Kuressaare Rahvaülikool.

Uudised ja oluline teave

Praktikant KTGs

20.11.2023

Meil on suur rõõm, et novembrikuus on KTGs õpetajapraktikal meie kooli vilistlane Janno Soosaar.

 

Janno õpib Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetaja erialal, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse suunaga. Praktika raames valmistab ta ette ainetunde ning viib ka ise ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunde läbi.

 

„KTG vilistlasena tean, kui suurepärast ja tänuväärset teeb antud kooli kollektiiv, andes nii haridust kui ka turvatunnet oma õpilastele. Seepärast tahtsin just selle kooli ja õpetajate all ka ise veelkord õppida ja õpetada“, vastas Janno meie küsimusele, miks ta just KTG enda praktika läbiviimise kohaks valis.

 

Suured tänud ja tuult tiibadesse õpetajakarjääris!

Valikainetest

20.11.2023

KTGs on alustanud uued valikainete loengud:

 

MERENDUSE ALUSED, MADRUSE ÕPPEKAVA koostöös Eesti Merekooliga

 

Merenduse valikaine tunnid on hooga käima lükatud ja toimuvad ajaloolises meremajas.

 

Võimalik on läbida merenduse valikaine, kuid huvilistel sooritada ka Eesti Merekooli vanemmadruse eksam maikuus. Eksam läheb kirja ka koolieksamina. Lisaks käivad õppijatega kohtumas parimad merevaldkonna praktikud, külastame merendus- ja laevandusettevõtteid, õpime selgeks RSK lipud, sõlmed, pleisid jm.

 

Lisainfo: õpetaja Mati Saarlaid

 

 

RIIGIKAITSE

 

10. klassidele suunatud uus kohustuslik valikaine riigikaitse annab võimaluse omandada riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised (riigikaitse, kaitseväe ülesehitus, kaitseväeteenistus, kodanikukaitse jms), mida kinnistatakse praktilises tegevuses.

 

Lisainfo: Raivo Paasma, Saaremaa malev.

Saaremaa täiskasvanud õppija nädala tunnustused

20.11.2023

Oleme rõõmsad, et Saare maakonna aasta koolitaja 2023 tiitliga pärjati KTG inglise keele õpetaja ja meie rahvaülikooli eesti ning inglise keele hinnatud koolitaja Janika Pannel.  

 

Saaremaa aasta õppija tiitel läks aga KTG vilistlasele Mihkel Kembrele, kes ühtlasi on ka üle-eestilise aasta õppija 2023 tiitli kandja.  

 

Õnnitleme kogu koolipere poolt! :)

Kuressaare Rahvaülikool ootab koolitustele

20.11.2023

Kuressaare Rahvaülikool otsib inglise keele õpetajat

20.11.2023

Õppevormid ja valikained

Järgides elukestva õppe põhimõtet, pakub kool oma õppevormide paljususega õppimisvõimalust eelkõige neile, kes õpivad töö ja/või pere kõrvalt.

Valikained:

*Karjääriõpetus
*Arvutiõpetus
*Majandusõpetus
*Ettevõtlusõpetus
Merenduse alused
Usundiõpetus
Soome keel
Giidindus
Madrusõpe
Projektijuhtimine
Finantskirjaoskus

* märgitud õppeained on kohustuslikud valikained.

Kuressaare Rahvaülikooli sündmused

Vaata kõiki koolitusi

Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.

Päevase õppe tundide toimumise ajad

1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.15 – 10.00
3. tund 10.10 – 10.55
4. tund 10.55 – 11.40
5. tund 12.00 – 12.45
6. tund 12.45 – 13.30
7. tund 13.40 – 14.25
8. tund 14.25 – 15.10
9. tund 15.20 – 16.05
10. tund 16.05 – 16.50

Õhtuse õppe tundide toimumise ajad

1. tund 17.00 – 17.45
2. tund 17.45 – 18.30
3. tund 18.40 – 19.25
4. tund 19.25 – 20.10
5. tund 20.15 – 21.00
6. tund 21.00 – 21.45

Perioodid 2023/2024

I periood 1. sept – 22. okt
II periood 30. okt – 20. dets
III periood 8. jaan – 25. veebr
IV periood 4. märts – 21. aprill
V periood 29. apr - 12. juuni

Vaheajad 2023/2024

I sügisvaheaeg 23. okt - 29. okt
II jõuluvaheaeg 21. dets – 7. jaan
III talvevaheaeg 26. veebr - 3. märts
IV kevadvaheaeg 22. aprill - 28. aprill*
V suvevaheaeg 13. juuni - 31. aug

* Välja arvatud 12.klass