Vaimse tervise teadlik toetamine. Vanema toimetulek emotsioonide ja igapäevastressiga.

Koolitaja: Meelike Saarna
Toimumiskoht: Arensburg Boutique Hotel & Spa seminariruum (Lossi 15)
Toimumisaeg: 15.10.2021 - 16.10.2021
Kellaaeg: 17.00 ja 11.00
Osalustasu: Tasuta

Kuressaare Rahvaülikool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi lapsevanematele suunatud koolituste sarja, mille kaudu soovime tõsta lastevanemate teadlikkust, et seeläbi toetada laste ja noorte vaimset tervist ning õppimist kriisijärgsel ajal.

Sihtgrupp
Keerulistes oludes pered, paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Kokkuvõte

Inimese elus on palju erinevaid aegu, olukordi ja väljakutseid. Just isiklik toimetulek mõjutab kõiki teisi toimetulekuid: partnerina, lapsevanemana, töötajana, kolleegina, ühiskonnaliikmena. Suurem teadlikkus iseendast toetab inimese toimetulekut kõige laiemal tasandil ja soodustab rahulolu pakkuvate valikute tegemist igapäevaelus.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust vaimse tervise teemadest, oskust märgata ärevuse ja stressi märke ning õppida kasutama pingemaanduse põhitehnikaid.

Õpiväljundid

  • Kasvab koolitatava teadlikkus vaimse tervise teemade olulisuse osas.
  • Suureneb arusaam iseenda eripäradest ja suunamise võimalustest.
  • Koolitatav teab ärevuse ja stressi märke ning tal on valmidus kasutada pingemaanduse ja tunnetega toimetuleku põhitehnikaid.

Teemad

I osa 15.10 kl 17.00–18.30
Teadlikkus ja eneseseire – vaimse tervise olulised toetajad
•    Isiksuseomaduste mõju eluvaatele ja toimetulekule
•    Ennast ja teisi hoidvad isiksuseomadused, hoiakud ja oskused
•    Teadlikkuse ja eneseseire suurendamise võimalused 
•    Elutasakaalu loomine ja jälgimine
•    Isiklik vastutus ja valikuvabadus muutuste teel

II osa 16.10 kl 11.00–14.00
Tulen toime tunnetega – tulen toime eluga
•    Tunnete tundmise isiklik ajalugu ja selle mõju
•    Ärevuse ja stressi märgid mõtlemises, käitumises ja kehas
•    Ärevuse ja stressi ennetamine ja leevendamine
•    Negatiivsuse ja positiivsuse lõksud
•    Tunnete reguleerimise põhitehnikad

Koolitaja: Meelike Saarna

Meelike Saarna on koolitus- ja nõustamisfirma Parem Elu omanik, nõustaja ning koolitaja. On läbinud psühholoogilise nõustaja, suhtlemistreeneri ja perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe. Igapäevaselt töötab pereterapeudina (15 aastat erapraksist).

Põhilised koolitusvaldkonnad lektoritöös ja gruppide juhendamisel on vanemluse problemaatika, suhtlemisoskused, perekonnadünaamika, eneseregulatsioon ja elukvaliteet. 

Vt rohkem www.meelikekoolitus.ee

Kohtade arv koolitusel on piiratud, seega on kindlasti vajalik registreeruda SIIN

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Koolituse korraldamisel lähtume EV Valitsuse kehtestatud piirangutest. Koolitusele saabudes palume esitada Covid-19 tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690

Õppides läbi elu!