Inglise keele vestluskursus (40h)

Koolitaja: Janika Pannel
Toimumiskoht: KTG koolitusklass (Garnisoni 16)
Toimumisaeg: 15.09.2021
Kellaaeg: 17.30-19.00
Osalustasu: 200€

Ootame huvilisi inglise keele vestluskursusele, mille esimene tund toimub 15. septembril kell 17.30. Edasised toimumisajad lepitakse grupiga kokku esimesel kohtumisel. Soovitavalt toimuvad tunnid 2x nädalas, kokku 40 akadeemilist tundi. Grupi suurus on minimaalselt 6 osalejat.

Inglise keele vestluskursus on sobilik õppijatele, kes soovivad arendada eelkõige suulist väljendusoskust. Tundides on rohkelt vestlusi, arutelusid, dialooge jm, mis soodustavad ladusa eneseväljenduse arengut. Lisaks harjutatakse kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskusi ning tuletatakse meelde grammatikat.

Vestluskursus sobib õppijatele, kes omavad vähemalt B1 keeletaset. Kui te ei ole oma tasemes kindel, siis osalege esimeses tunnis ja õpetaja saab seda hinnata.

Koolituse osavõtutasu on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. 

Koolituse lõpetanule, kes on täitnud lõpetamise tingimused, väljastatakse tunnistus.

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega KTG inglise keele õpetaja Janika Pannel, kes on omandanud kõrghariduse inglise keele ja kirjanduse alal Tartu Ülikoolis. 

Koolituse korraldamisel lähtume EV Valitsuse kehtestatud piirangutest. Koolitusele saabudes palume esitada Covid-19 tõendi koos isikut tõendava dokumendiga või selle puudumisel 48h kehtiv apteegis tehtud kiirtesti tulemus.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690