Täiendõppeosakond > RAHVAÜLIKOOL English Russian   
 
RAHVAÜLIKOOL

Kuressaare Rahvaülikool

Kooli pidaja on Saaremaa Vallavalitsus.

Kuressaare Rahvaülikool on Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi allüksus, kus viiakse läbi erinevaid tasulisi ja tasuta koolitusi, loenguid, töötubasid  igas vanuses täiskasvanutele, kes huvitatud nii enesearengust kui vaba aja kasulikust ja huvitavast sisustamisest. Eriti hinnatud on  meie eesti keele kursused muukeelsele elanikkonnale ning inglise keele kursused 50vanuserühmale.  Soovime oma tegevusega mitmekesistada koolitusturgu ja väärtustada elukestvat õpet. 

Kuressaare Rahvaülikool on Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige. 

Rahvaülikooli I poolaasta koolituskava:

  • EESTI KEELE ÕPE mitte-eestlastele (A1, A2, B1 tase) kokkuleppel

  • INGLISE KEELE ÕPE taasalustajale 

              * 5.nov - 12.dets 2019 kell 17.00-18.30 (J. Pannel)
  • KOGEMUSKOOLITUSE loengud (kord kuus - okt, nov ja dets)            

TEEMA     
AEG LEKTOR
Tervena elatud aastad 14.okt 2019 kell 18.00   

Imbi Jäe     

Andekus muutuvas ühiskonnas

aeg muutunud (veebr 2020) 

Halliki Põlda    
Põlvkondadevaheline konflikt - kas müüt või tegelikkus? 11.nov 2019 kell 18.00                        Aidi Vallik  
Toitumiskultuur ja lauakombed. Jõulueri. 9.dets 2019 kell 18.00 Õile Aavik 
Top! Top!