Rahvaülikool > KOOLITUSED > Keelekoolitused English Russian   
 
Keelekoolitused

SOOME KEEL ALGAJATELE (40h)

Kuupäev: alates 25. november 2020

Aeg: kolmapäeviti kell 17.00-18.30, kokku 40 akadeemilist tundi

Koht: Garnisoni 16

Koolitaja: Tiiu Kiil

Hind: 5€/h, kursus kokku 200€


Soome keele koolitus algajatele on sobilik õppijatele, kes soovivad omandada esmase keeleoskuse. Tundide käigus läbitakse järgmised teemad:

  • Tutvumine ja viisakusväljendid.
  • Mina ja minu pere. Kodu. Minu nädal.
  • Inimene ja tervis.
  • Raha ja teenindussituatsioonid.
  • Dokumendid ja isikuandmed.
  • Telefonile vastamine.
  • Arvutiga seotud väljendid.
  • Eesti ja Soome.

Grammatikas: hääldamise alused, omadussõnad, põhi- ja järgarvsõnad, ajaväljendid, verbitüübid ja pööramise alused, olulised käänded, astmevaheldus.

Koolituse lõpetanule, kes on täitnud lõpetamise tingimused, väljastatakse tunnistus.

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega soome keele õpetaja Tiiu Kiil, kes on 25 aastat töötanud ka giidina ning õpetab giididele reisisaatja tööd.  

 

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE

 

 

TOIMUNUD KOOLITUSED

 

INGLISE KEEL TAASALUSTAJATELE (40h)

Kuupäev: alates 6. oktoober 2020

Aeg: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00-18.30, kokku 40 akadeemilist tundi

Koht: Garnisoni 16

Koolitaja: Janika Pannel

Hind: 5€/h, kursus kokku 200€

Grupi suurus: min 6 osalejat


Inglise keele koolitus taasalustajatele on sobilik õppijatele, kes soovivad omandada esmase keeleoskuse. Tundide käigus harjutatakse nii kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskusi. Olulisemad teemad: tutvumine, perekond ja kodu, sõbrad, Eesti, igapäevased tegevused jm.

Koolituse lõpetanule, kes on täitnud lõpetamise tingimused, väljastatakse tunnistus.

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega KTG inglise keele õpetaja Janika Pannel, kes on omandanud kõrghariduse inglise keele ja kirjanduse alal Tartu Ülikoolis.  
Top! Top!