Peamenüü > Teisel ringil targaks Saaremaal III English Russian   
 
Teisel ringil targaks Saaremaal III
Projekt

KTG osalemine PROJEKTIDES 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastal :

  • TEISEL RINGIL TARGAKS SAAREMAAL III

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkavad oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas teadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks. Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv stabiilselt 24-28% .


Projekti näitajate planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist. Jätkame selles projektis juba varasemalt püstitatud eesmärkide ja näitajateni jõudmist, kuna nii lühikese ajaga ei ole võimalik kõiki varem püstitatud eesmärke saavutada ja osade eesmärkideni jõudmine vajab pikemaajalist ning järjepidevat tööd. Eesmärkide saavutamiseks planeerime varasemalt hästi toiminud ja positiivseid tulemusi andnud tegevuste jätkamist. Samas arvestame jookvalt õppijate poolt välja toodud probleemidega.

Toetuse summa: 75 388,92 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.09.2020-31.08.2022.

 

Veebinõustaja ja õppijate toetaja

IT-tugi õppijatele 
Top! Top!