Peamenüü > Teisel ringil targaks Saaremaal II English Russian   
 
Teisel ringil targaks Saaremaal II
Projekt

KTG osalemine PROJEKTIDES 2018/2019 ja 2019/2020 õppeaastal :

  • TEISEL RINGIL TARGAKS SAAREMAAL II

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist,  e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 203 819,75 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.08.2018-31.07.2020.

 

Tugiisik

 

Kasutatud allikas

 

Veebinõustaja

Infokonsultant 
Top! Top!