Peamenüü > Projektid English Russian   
 
Projektid

 KTG osalemine PROJEKTIDES 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastal :

  • TEISEL RINGIL TARGAKS SAAREMAAL III

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkavad oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas teadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks. Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv stabiilselt 24-28% .


Projekti näitajate planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist. Jätkame selles projektis juba varasemalt püstitatud eesmärkide ja näitajateni jõudmist, kuna nii lühikese ajaga ei ole võimalik kõiki varem püstitatud eesmärke saavutada ja osade eesmärkideni jõudmine vajab pikemaajalist ning järjepidevat tööd. Eesmärkide saavutamiseks planeerime varasemalt hästi toiminud ja positiivseid tulemusi andnud tegevuste jätkamist. Samas arvestame jookvalt õppijate poolt välja toodud probleemidega.

Toetuse summa: 75 388,92 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.09.2020-31.08.2022.


KTG osalemine PROJEKTIDES 2018/2019 ja 2019/2020 õppeaastal :

  • TEISEL RINGIL TARGAKS SAAREMAAL II

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist,  e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tententsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 203 819,75 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.08.2018-31.07.2020.

 

 


KTG osalemine PROJEKTIDES 2016/2017 ja 2017/2018 õppeaastal :

  • TEISEL RINGIL TARGAKS SAAREMAAL

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

Projekti eesmärk ja tulemused:

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, õpetajate oskus e-õppe rakendamisel on paranenud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja valmisolek sisserännanute õpetamiseks ning kaasaegne lähenemine täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tententsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 204 284.- eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.08.2016-31.07.2018.

Loe lisaks: Täiskasvanute tagasitoomiseks kooli sai toetust 16 projekti üle eesti

  •  Õppijate Saadikud -  Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Täiskasvanuhariduse  edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”

KTG osalemine PROJEKTIDES 2014/2015  ja 2015/2016 õppeaastal:

  • "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava", mille eesmärgiks on katkenud haridusteega inimeste tagasitoomine tasemeharidusse.
  • piloottegevus "Teine võimalus" aprill - oktoober 2015

         Loe lähemalt: Saarte Hääles ja Kuressaare Sõnumites.

           

  • HUVITAV KOOL - "Kodukoha kultuuri teadvustamine läbi ainetevahelise koostöö"

          

    
Top! Top!