Peamenüü > Kooli töötajad English Russian   
 
Kooli õpetajad ja töötajad

Õpetajad

Ly Kallas

direktor, karjääriõpetus

kool@ktg.edu.ee; lykallas1@gmail.com

Aire Vaga

õppealajuhataja, perek.õp, inim.õp, 7.-8.kl eesti k, kirjandus

aire@ktg.edu.ee

Mare Markus

füüsika, majandus

mare@ktg.edu.ee

Maren Asumets

vene keel

maren@ktg.edu.ee

Merike Olo

eesti keel, kirjandus

merike@ktg.edu.ee

Anu Rannama

matemaatika gümnaasiumile

anu@ktg.edu.ee

Tõnis Kallas

matemaatika gümnaasiumile

tonis.kallas@mail.ee

Liana Heinsoo

PK matemaatika ja vene keel

liana@ktg.edu.ee

Aili Porila

bioloogia, geograafia, keemia

juti@hot.ee

Janika Pannel

inglise keel

janika@ktg.edu.ee

Liia Arikas

saksa keel

liia@ktg.edu.ee

Urmas Lehtsalu

ühiskonnaõpetus

urmas.lehtsalu@tt.ee

Marvi Ehte

ajalugu, PK ühiskonnaõp ja geograafia

marvi@ktg.edu.ee

Marika Aarnis

muusikaõpetus

marikaaarnis@gmail.com

Aili Jung

kunstiõpetus

aili.jung@syg.edu.ee

Valdur Lind

merendus

valdur@ktg.edu.ee

Kadri Markus

õppetöö juht, arvutiõpetus, HEVKO

kadri@ktg.edu.ee

     

Kooli töötajad

Karmen Markus

haridustehnoloog karmen@ktg.edu.ee
Krista Hallik projektijuht krista@ktg.edu.ee

Liana Heinsoo

huvijuht

liana@ktg.edu.ee

Heli Nook

majandusjuhataja

heli@ktg.edu.ee
Ruth Tamm raamatukoguhoidja ruth@ktg.edu.ee

Viive Häng

sekretär

sekretar@ktg.edu.ee

Leie Esna koristaja  
Inna Koel koristaja, valvur  
Naimi Lõhmus koristaja, valvur   
Urmo Auväärt majahoidja  
Arvi Liiv remonditööline  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Top! Top!