English
  Peamenüü > Kooli töötajad  
 
Kooli õpetajad ja töötajad

Õpetajad 

Ly Kallas

direktor, karjääriõpetus

kool@ktg.edu.ee; lykallas1@gmail.com

Aire Vaga

õppealajuhataja, logopeed-eripedagoog, inimeseõp, perekonnaõp, 8.kl eesti keel

aire@ktg.edu.ee

Mare Markus

füüsika, majandus

mare@ktg.edu.ee

Maren Asumets

vene keel

maren@ktg.edu.ee

Merike Olo

eesti keel

merike@ktg.edu.ee

Anu Rannama

matemaatika gümnaasiumile

anu@ktg.edu.ee

Tõnis Kallas

matemaatika gümnaasiumile

tonis.kallas@mail.ee

Liana Heinsoo

matemaatika põhikoolile

liana@ktg.edu.ee

Aili Porila

bioloogia, geograafia, keemia

juti@hot.ee

Janika Pannel

inglise keel

janika@ktg.edu.ee

Liia Arikas

saksa keel

liia@ktg.edu.ee

Urmas Lehtsalu

ühiskonnaõpetus

urmas.lehtsalu@tt.ee

Marvi Ehte

ajalugu, PK ühiskonnaõp ja geograafia

marvi@ktg.edu.ee

Mai Rand

muusikaõpetus

mai@oesel.edu.ee

Aili Jung

kunstiõpetus

aili.jung@syg.edu.ee

Valdur Lind

merendus

valdur@ktg.edu.ee

Kadri Markus

arvutiõpetus

kadri@ktg.edu.ee

Kooli töötajad

Kadri Markus

andragoog-nõustaja

kadri@ktg.edu.ee

Liana Heinsoo

huvijuht-nõustaja

liana@ktg.edu.ee

Olle Koert

infojuht

olle@tt.ee

Heli Nook

majandusjuhataja

heli@ktg.edu.ee
Ruth Tamm raamatukogutöötaja ruth@ktg.edu.ee

Viive Häng

sekretär

sekretar@ktg.edu.ee

Leie Esna koristaja  
Inna Koel koristaja, valvur  
Naimi Lõhmus koristaja, valvur   
Volli Lember majahoidja  
Arvi Liiv remonditööline  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Top! Top!