Peamenüü > E-ÕPE English Russian   
 
E-ÕPE

Teadmiseks E-õppe õppijale:

* Võimalus osaleda kontakttundides:
   1 x kuus (10.-11.kl)
   2 x kuus (12.kl)
* Kontakttundides osalemine on vabatahtlik.
* Õppematerjalid on kätte saadavad Peamenüü-Õppematerjalid (Moodle).
   Vajalik eelnev kasutajaks registreerimine (Juhend).
* Võimalus külastada teiste õppevormide tunde ja konsultatsioone (Tunniplaan, Konsultatsioonide ajad).
 
Kontakttunnid 2019/20 õa iga kuu üks R ja L
 
Kontakttunnid I poolaastal:
6.-7. september 
11.-12. oktoober 
1.-2. november 
6.-7. detsember
 
Kontakttunnid II poolaastal:
10.-11. jaanuar 
7.- 8. veebruar 
6.- 7. märts
Eriolukorra tõttu aprillis kontakttunde ei toimu.
R, 22. mai (selle õa viimane) 
 
Hindelised tööd I poolaastal:
 
Hindelised tööd II poolaastal: 
Top! Top!