Peamenüü > E-ÕPE English Russian   
 
E-ÕPE

Teadmiseks E-õppe õppijale:

* Võimalus osaleda kontakttundides:
   1 x kuus (10.-12.kl)
* Kontakttundides osalemine on vabatahtlik.
* Õppematerjalid on kätte saadavad Peamenüü-Õppematerjalid (Moodle). Vajalik 
   eelnev kasutajaks registreerimine (Juhend).
* Hinnete seisu saab jälgida SISEVEEBi keskkonnas (vajalik sisselogimine)
* Võimalus külastada teiste õppevormide tunde ja konsultatsioone (Tunniplaan, Konsultatsioonide ajad).
 
Kontakttunnid 2020/21 õa iga kuu üks R ja L
 
Kontakttunnid (tunniplaan) I poolaastal:

11.-12. september 
13.-14. november 
11.-12. detsember
 
Kursused klasside kaupa - SIIN 
 
Hindelised tööd I poolaastal:
10.klass      11.klass      12.klass
 
 
Hindelised tööd II poolaastal: 
Top! Top!