English
  Peamenüü > E-ÕPE  
 
E-ÕPE

Teadmiseks E-õppe õppijale:

* Kontakttunnid hakkavad toimuma iga õppijaga individuaalsel kokkuleppel:
  1x kuus, 2x kuus või 2x aastas.
 
* Õppematerjalid on kätte saadavad Peamenüü-Õppematerjalid (Moodle).
   Vajalik eelnev kasutajaks registreerimine.

* Võimalus külastada teiste õppevormide tunde ja konsultatsioone.

Kontakttunnid 2017/18 õa
 
I poolaastal:
6.-7. oktoober
10.-11. november
8.-9. detsember

 

  
Top! Top!