Õppetöö korraldus > Põhikooli lõpueksamid English Russian   
 
Põhikooli lõpueksamid
 
Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
 2020/2021 õppeaastal

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021.a;

  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021.a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) -  9. juuni 2021.a;

  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 
    9.–10.juuni 2021.a
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

  
Top! Top!