Õppetöö korraldus > Õpilasuurimus/praktiline töö English Russian   
 
Õpilasuurimus või praktiline töö
  • Õpilasuurimuse ja praktilise töö esitamise tähtajad:
     * Töö esitamise tähtaeg komisjonile on hiljemalt 2 nädalat enne 
       kaitsmist.

    * Töö kaitsmine kooli komisjoni ees toimub soovijatele eelneval kokkuleppel.      
Top! Top!