Õppetöö korraldus > Gümnaasiumi lõpueksamid English Russian   
 
Gümnaasiumi lõpueksamid

2020/2021 õppeaastal toimuvad 2019/20. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad 

  2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11. oktoober 2020. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11.–13. oktoober 2020;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september – 2. oktoober 2020. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020. a.

  
Riigieksamite toimumise ajad 2020/2021 õppeaastal 
 
Õppeaine
Põhieksam Lisaeksam
Eesti keel  19. aprill  17. mai
Inglise keel (kirjalik)
Inglise keel (suuline)
3.mai 4.-7.mai  26.-27.mai
Matemaatika 21. mai 31.mai

   

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

* Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. 

* Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

 
 
Õppeaine
Põhieksam
Lisaeksam
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline)
       
     
       
Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik ja suuline eksam)                
             
Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline)  
 
 
 

                                

  •  Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00.

  •  Võõrkeele suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

  • Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.  

  
Top! Top!